Volby

Volba prezidenta ČR

26. a 27. ledna 2018 se koná druhé kolo volby prezidenta České republiky.

Výsledky prvního kola najdeš například na webu ČRo.

Pokud je ti 18, můžeš se zapojit i ty!

Kdo volí?

Každý občan ČR, který chce, je mu 18 a není zbaven svéprávnosti.

Koho volíme?

Prezidenta České republiky. Ten podle Ústavy jmenuje a odvolává premiéra a členy vlády, svolává či rozpouští Poslaneckou sněmovnu, zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje soudce, podepisuje zákony, ad.

Kdo kandiduje?

Volby se zúčastní dva kandidáti postupující z prvního kola (řazeno dle abecedy):

Jiří Drahoš
Miloš Zeman

 

Kde volit?

Pro volby jsou stanovené volební místnosti podle trvalého bydliště. Volební lístky pro druhé kolo nechodí poštou, ale dostaneš je přímo ve volební místnosti. Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají pokaždé. Pokud budeš v době voleb jinde, můžeš si dopředu vyřídit voličský průkaz. O ten lze v případě prezidentských voleb zažádat pouze osobně (na úřadu městské části tvého trvalého bydliště) nebo písemně.

Pokud jsi ve dnech voleb v zahraničí, můžeš volit pouze pokud jsi zapsán ve zvláštních seznamech voličů na zastupitelských nebo konzulárních úřadech ČR v zahraničí.

Jak probíhá volba?

Systém voleb je dvoukolový. Protože v prvním kole nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, postupují do dalšího kola volby dva nejsilnější kandidáti, mezi kterými se rozhodne.

Ve volební místnosti předložíš občanku a dostaneš volební lístky. Za zástěnou pak každý vybere jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chce podpořit. Obálku s lístkem poté vhodí do hlasovací urny. Přímá volba prezidenta ČR je tajná.

Je to snadné – tak dobře rozmyslet a hurá k volbám!