O kampani

Není nám jedno, kdo bude reprezentovat naši zemi. I Tvůj hlas rozhoduje!

Cílem kampaně Tvůj hlas je vyzvat mladé lidi, aby se aktivně zúčastnili nadcházejících voleb – a dali hlas kandidátovi, který bude důstojně reprezentovat Českou republiku v duchu demokratických principů, na kterých je naše společnost založena. Mezi všemi, kdo letos můžou jít volit, je 18 % mladých ve věku 18-30 let. A to není málo!

Chceme vyzvat mladé lidi, aby se aktivně zajímali o dění ve své zemi, přesvědčit je o tom, že mohou dění okolo sebe ovlivňovat a proměňovat. Každý hlas může znít. Každý hlas má svůj význam. Nepodporujeme konkrétní představitele či strany, naším cílem je motivovat lidi k aktivitě a vlastnímu pečlivému výběru těch, kteří nás reprezentují.

Autorem kampaně je YMCA v ČR, nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží. Její počátky jsou spjaty se vznikem Československa. Tradičně vychovává mladé lidi k odpovědnosti a demokratickým principům.